Sreda 27.5.2015.

Program za praćenje celokupnog poslovanja: knjigovodstvo, komercijala, finansije, izveštaji, ...

homesite mapmail
 


Logik FirmA

kompjuterski program za praćenje poslovanja malih i srednjih preduzeća

  • Jednostavan
  • Pouzdan
  • Kompletan
  • Savremen
  • Povoljan

Novi program za novi način poslovanja

Logik FirmA je kompjuterski program za kompletnu podršku u praćenju poslovanja malih i srednjih preduzeća. Program organizuje celokupnu poslovnu evidenciju na jednom mestu i omogućava Vam brz i jednostavan uvid u svaki segment Vašeg poslovanja.

Upravljanje preduzećem sa jednog mesta

Naša rešenja su modularna, jednostavna za upotrebu i nadogradnju prema Vašim zahtevima. Rad u lokalnoj mreži se naravno podrazumeva, a mi idemo i korak dalje omogućavajući povezivanje programa preko Interneta, tako da Vaše preduzeće ima centralizovane podatke čak i kada su filijale širom zemlje ili sveta.

Jedan program više uloga

Program FirmA obuhvata sve aspekte poslovanja jedne firme (preduzeća ili radnje). Program omogućava praćenje Vaših artikala (robe, materijala, gotovih proizvoda, ...), praćenje magacina, kupaca i dobavljača, rokova, planiranje nabavki, itd. Moguće je štampanje svih potrebnih dokumenata (računa otpremnica odnosno faktura, predračuna odnosno profaktura, rezervacija, prijemnica kalkulacija, međumagacinskih prenosa, povraćaja, ponuda, cenovnika, lager liste, ...). Kroz program se prate i sve finansijske transakcije (uplate, isplate). Praktično, program se koristi za vođenje svih potrebnih poslovnih knjiga i evidencija.

Bez obzira na tip (radnja ili preduzeće tj. privredno društvo), bez obzira na delatnost (trgovinsko preduzeće - veleprodaja, maloprodaja, proizvodno preduzeće, sektor usluga, ...), izveštaji o poslovanju su svima potrebni. Program obiluje izveštajima: standardni, napredni, izveštaji na zahtev korisnika, ... Na ovaj način omogućeno je brzo dobijanje podataka o poslovanju tokom određenog perioda, čime je olakšano upravljanje i odlučivanje u firmi (preduzeću ili radnji).

Proizvoljni upiti

Softver je tu da beleži informacije i da Vam pomogne u donošenju odluka. Kada Vam je potrebna brza analiza tu su upiti: kolika je ostvarena razlika u ceni, ko je najbolji kupac, ko je najveći dužnik, koji proizvod donosi najveći prihod, ko je najbolji menadžer prodaje, ko koliko prosečno kasni sa plaćanjem ... ili na druga pitanja koja sami definišete.

Finansijski izveštaji

Analizirajte Vaše podatke naprednim alatima poput pivot tabela (višedimenzionalna kocka). Sagledajte i uporedite najbitnije informacije: prihodi, rashodi, evidencija prodaje i nabavke tokom vremena u odnosu na Vaše partnere, proizvode, magacine. Dobijene rezulate analize moćićete da posmatrate kroz nekoliko vrsta grafova.

PDV do kraja!

Program FirmA je opremljen posebnim modulom za vođenje PDV evidencije. Dok kreirate svoje fakture, ulazne račune i prijemnice program će automatski popunjavati Vašu PDV evidenciju. Na kraju perioda, sa lakoćom kreirate obračun PDV-a.

Program daje automatski popunjene formulare: KIR (Knjiga izdatih računa), KPR (Knjiga primljenih računa), POPDVI (Pregled obračuna PDV po izdatim računima), POPDVP (Pregled obračuna PDV po primljenim računima) i PPPDV (Poreska prijava PDV) spremne za štampu.

Ažuriranje preko interneta

U okviru programa isporučuje se poseban alat za preuzimanje novih verzija programa sa Interneta, FirmA Updater. Na brz i jednostavan način imaćete najnoviju verziju programa bez bilo kakvih dodatnih instalacija. Program je optimizovan da preuzme samo ono što je unapređeno u odnosu na Vašu verziju programa. Svakog prvog i petnaestog u mesecu program će Vas podsetiti na akciju ažuriranja. Ne propustite priliku da uvek imate aktuelnu verziju!

CRM

Teško da je moguće zamisliti dobro organizovano preduzeće bez kvalitetnog CRM (customer relationship management) softvera. U osnovnom paketu programa FirmA postoji poseban modul za ovu namenu. Imaćete trajno zabeležene sve aktivnosti sa Vašim sadašnjim i potencijalnim klijentima. Program će Vas podsetiti na one obaveze koje Vas očekuju, ali i one klijente koje ste zapostavili u Vašim svakodnevnim aktivnostima. Ovaj segment programa je koristan za sve delove firme, a naročito za komercijalu i marketing.

Finansijsko knjigovodstvo (Glavna knjiga)

Finansijsko knjigovodstvo je dodatni modul koji ne ulazi u osnovni paket modula. Obezbeđuje rad sa glavnom knjigom kao i sve neophodne izveštaje dvojnog knjigovodstva: Zaključni list (sa sintetičkim ili analitičkim računima), Bilan Uspeha, Bilans stanja, ... Dokumenti kreirani u ostalim modulima su temeljnice na osnovu kojih se automatski kreiraju nalozi za knjiženje. Posebnu pogodnost predstavlja mogućnost definisanja naprednih formula po kojima program automatski kontira. Na taj način se kontiranje može prilagoditi konkretnom preduzeću. Osim toga, akcije zatvaranja i otvaranja godine su u najvećoj mogućoj meri automatizovane iz samog programa, tako da ne zahtevaju intervenciju Logik tehničke podrške ili programera. Zbog toga i ne postoji nikakvo obavezno mesečno ili godišnje održavanje, jer zapravo i ne postoji usluga "zatvaranja i otvaranja".

Proizvodnja

Proizvodnja je modul koji je neophodan u radu proizvodnih preduzeća. Obuhvata potrebnu evidenciju i dokumentaciju za ovu oblast: radne naloge, sastavnice (normative), izveštaje proizvodnje, trebovanja, troškove proizvodnje (direktne, opšte, troškovi rada), ...

Cenovnik
Logik FirmA - osnovni paket 31000
Modul za finansijsko knjigovodstvo (glavna knjiga) 24800
Modul za proizvodnju 14880
Modul za obračun zarada 31000
Čas obuke ili terenske intervencije (računa se svaki započeti čas) 1860
Intervencija na daljinu - vnc remote sesija (računa se svaki započeti čas) 1240
Programer/sat (za implementaciju zahteva korisnika) 2170

U cenu licenci nije uključena cena instalacije, obuke i implementacije softvera. Cene svih Logik programa i usluga možete pogledati na strani Cenovnik.

Napomena: Cene su izražene u dinarima bez PDV-a. Naplata se vrši isključivo preko računa. Licenca važi za jedan računar. Za svaku sledeću licencu (nakon prve kupljene) za istog kupca odobrava se popust: do 3 kupljene licence popust je 40%, do 5 kupljenih licenci popust je 50%, a preko 5 kupljenih licenci popust je 60%! Npr. ukoliko firma "Anđelković" ima četiri računara i kupuje četiri licence osnovnog paketa platiće ukupno 31000+18600+18600+15500=83700 dinara bez PDV-a.

Program Logik FirmA može se nabaviti i kod nekog od Logik partnera.

Dodata kolona Napomena u oknu detalja modula CRM

U modul CRM dodata kolona Napomena tako da je sada moguće filtrirati i po sadržaju ovog polja.


Dodata nova kolona Tr. vrednost + PDV

U čarobnjaku Lager proizvoda dodata nova kolona Tr. vrednost + PDV.


Brisanje grupnih naloga automatski briše podnaloge

Omogućeno da se brisanjem grupnog naloga automatski brišu svi njegovi podnalozi.


Sve vesti >>

RSS