Utorak 30.6.2015.

Poslovanje sa Logikom

homesite mapmail
 

Uputstvo za promenu poreskih stopa u programu Logik FirmA

Od 1.10.2012. godine u Srbiji se menja opšta poreska stopa, tako što se 18% zamenjuje sa 20%. Posebna poreska stopa od 8% se ne menja. Određeni proizvodi se prebacuju sa posebne (8%) na opštu (20%) poresku stopu.

Uputstvo je podeljeno na dva dela:

 • Ukoliko nemate maloprodaju (ne koristite program Logik Kasa F)
 • Ukoliko imate maloprodaju.
U svakom slučaju, potrebno je najpre ažurirati verziju programa Logik FirmA tako što u glavnom padajućem meniju izabere Pomoć -> FirmA Updater -> Ažuriraj. Nakon preuzimanja najnovije verzije sledite odgovarajuće uputstvo u nastavku.


Ukoliko nemate maloprodaju

 1. U modulu Dokumenti dodaje se nova Nivelacija: Dokumenti -> Dodaj -> Nivelacija. Datum se postavlja na 1.10.2012. i bira se odgovarajući magacin (slika 1).
  NAPOMENA: Nije moguće nivelisati proizvode koji imaju negativne količine. Pre nego što uradite Nivelaciju, za sve proizvode koji imaju negativne količine morate najpre uraditi popis i dovesti ih na pozitivnu ili nultu količinu.
 2. Klikne se na dugme Dodaj stavku. Kada se otvori prozor za odabir proizvoda u gornjem levom uglu u pretrazi proizvoda potrebno je zadati uslov poreska stopa 18, zatim magacin za koji radimo nivelaciju i u polje aktivan treba odabrati „Aktivan“ (slika 1). Klikom na dugme Pronađi izlistaće se svi proizvodi u magacinu kojima je poreska stopa 18%. Izabere se prvi proizvod i držeći taster Shift pritisne se taster strelica na dole na tastaturi (slika 2). Na ovaj način se biraju svi proizvodi sa poreskom stopom 18 i dodaju se u Nivelaciju.  Slika 1: Dodavanje Nivelacije i listanje proizvoda


  Slika 2: Selektovanje i dodavanje svih izlistanih proizvoda u Nivelaciju

  Svi proizvodi moraju biti obeleženi plavom bojom jer je samo tako sigurno da su svi proizvodi izabrani. Tek kada su svi proizvodi obeleženi plavom bojom, klikom na dugme U redu dodaju se svi izabrani proizvodi u Nivelaciju (slika 3). NAPOMENA: Ukoliko nemate proizvode sa posebnom stopom, pri dodavanju proizvoda u Nivelaciju možete koristiti komande Dodaj sve (sa lagera magacina ili iz magacina). Konsultujte Logik tehničku podršku za detalje ukoliko ranije niste koristili ove komande.

 3. U Nivelaciji u polju porez za sve proizvode piše 18.00 (slika 3). U slučaju da imate više magacina, klikom na dugme Primeni pa na dugme U redu snima se kreirana Nivelacija i potrebno je ponoviti korake od 1. do 3. ovog uputstva za sve ostale magacine, odnosno potrebno je kreirati onoliko Nivelacija koliko ima magacina. Tek kada se kreiraju sve Nivelacije prelazi se na tačku 4. ovog uputstva.
  NAPOMENA: Nivelaciju za sada ne treba knjižiti, već samo snimiti klikom na Primeni, pa klikom na U redu!
  Slika 3: Snimanje kreirane Nivelacije

 4. U ovom koraku otvara se prvokreirana Nivelacija. Klikom na dugme PDV (slika 4) otvoriće se prozor u kojoj je potrebno opštu poresku stopu od 18 promeniti u 20 (slika 5). Nakon upisa vrednosti potrebno je potvrditi promenu klikom na dugme „štikla“ kako bi se izmena snimila. Potom je potrebno kliknuti na dugme U redu kako bi se odabrala nova vrednost za opštu stopu poreza. Na kraju treba kliknuti na Primeni pa zatim na U redu čime se snimaju promene na dokumentu Nivelacija.  Slika 4: Otvaranja prozora za promenu PDV-a


  Slika 5: Promena opšte stope PDV-a

 5. Otvoriti sve kreirane Nivelacije jednu po jednu i izabrati novu vrednost opšte poreske stope kao što je prikazano u prethodnom koraku.

 6. Ukoliko se želi zadržati stara cena sa PDV-om potrebno je u polje Izmena cena za sve ukucati -1.666667 i kliknuti na dugme Prosledi (slika 6). Na kraju treba kliknuti na Primeni pa zatim na U redu čime se snimaju promene na dokumentu Nivelacija.
  NAPOMENA: Ukoliko se ne umanje cene za 1,66667%, neće doći do promene cena bez PDV-a, a cene sa PDV-om će se povećati zbog povećanja opšte poreske stope.  Slika 6: Zadržavanje stare cene sa PDV-om

 7. Sada sledi proknjiženje svih napravljenih Nivelacija. Proknjiženje se vrši redosledom kojim su Nivelacije i kreirane. Ovim je postupak promene opšte poreske stope završen.

 8. Ukoliko imate proizvode koji sa posebne (8%) prelaze na opštu poresku stopu (20%), potrebno je da za svaki od magacina ponovite tačke od 1. do 7. sa sledećim razlikama:

  • U tački 2. zada se uslov da je poreska stopa 8 i proizvodi se selektuju tako što se drži taster Ctrl i klikće se levim tasterom miša. Svi željeni proizvodi moraju biti obeleženi plavom bojom jer je samo tako sigurno da su svi željeni proizvodi izabrani. Tek kada su svi proizvodi obeleženi plavom bojom, klikom na dugme U redu dodaju se svi izabrani proizvodi u Nivelaciju.
  • U tački 4. se stopa PDV-a prebacuje sa posebne (8%) na opštu (20%).
  • U tački 6. se vrši izmena cene za -10% ukoli se želi zadržati stara cena sa PDV-om.


Ukoliko imate maloprodaju

Ukoliko imate maloprodaju prvi korak jeste promena opšte poreske stopa u fiskalnom uređaju. Promenu poreskih stopa u fiskalnom uređaju možete izvršiti samostalno (Logik tehnička podrška Vam može poslati odgovarajuće uputstvo ukoliko pošaljete e-mail na podrska@logik.rs sa naznakom za koji uređaj Vam je potrebno uputstvo), možete zatražiti da operateri Logik tehničke podrške to urade umesto Vas i možete fiskalni uređaj odneti u ovlašćeni servis fiskalnih kasa. Nakon upisivanja nove vrednosti opšte poreske stope u memoriju fiskalnog uređaja potrebno je izvršiti i određene akcije u programu Logik FirmA. Tek nakon promene opšte poreske stope u fiskalnom uređaju i promene opšte poreske stope u programu Logik FirmA moguće je krenuti sa izdavanjem fiskalnih računa sa novom PDV stopom.


Ukoliko ste uspešno promenili opštu stopu poreza u fiskalnom uređaju, potrebno je u softveru uraditi sledeće:

 1. U programu Logik Kasa F potrebno je pozvati komandu za brisanje svi artikala iz fiskalnog modula tako što se u glavnom padajućem meniju izabere Prozori -> Izveštaj -> Strelica na dole pored komande Nuliraj -> Brisanje svih artikala iz fiskalnog štampača.
  NAPOMENA: Ovaj korak se preskače kada se vrši promena u magacinu koji nije maloprodajni, jer za njega nema vezanog fiskalnog uređaja!

 2. U programu Logik FirmA u modulu Dokumenti dodaje se nova Nivelacija: Dokumenti -> Dodaj -> Nivelacija. Datum se postavlja na 1.10.2012. i bira se odgovarajući magacin za taj maloprodajni objekat (slika 7).
  NAPOMENA: Nije moguće nivelisati proizvode koji imaju negativne količine. Pre nego što uradite Nivelaciju, za sve proizvode koji imaju negativne količine morate najpre uraditi popis i dovesti ih na pozitivnu ili nultu količinu.

 3. Klikne se na dugme Dodaj stavku. Kada se otvori prozor za odabir proizvoda u gornjem levom uglu u pretrazi proizvoda potrebno je zadati uslov poreska stopa 18, zatim magacin za koji radimo nivelaciju i u polje aktivan treba odabrati „Aktivan“ (slika 7). Klikom na dugme Pronađi izlistaće se svi proizvodi u magacinu kojima je poreska stopa 18%. Izabere se prvi proizvod i držeći taster Shift pritisne se taster strelica na dole na tastaturi (slika 8). Na ovaj način se biraju svi proizvodi sa poreskom stopom 18 i dodaju se u Nivelaciju.  Slika 7: Dodavanje Nivelacije i listanje proizvoda


  Slika 8: Selektovanje i dodavanje svih izlistanih proizvoda u Nivelaciju

  Svi proizvodi moraju biti obeleženi plavom bojom jer je samo tako sigurno da su svi proizvodi izabrani. Tek kada su svi proizvodi obeleženi plavom bojom, klikom na dugme U redu dodaju se svi izabrani proizvodi u Nivelaciju (slika 9). NAPOMENA: Ukoliko nemate proizvode sa posebnom stopom, pri dodavanju proizvoda u Nivelaciju možete koristiti komande Dodaj sve (sa lagera magacina ili iz magacina). Konsultujte Logik tehničku podršku za detalje ukoliko ranije niste koristili ove komande.

 4. U Nivelaciji u polju porez za sve proizvode piše 18.00 (slika 9). U slučaju da imate više magacina, klikom na dugme Primeni pa na dugme U redu snima se kreirana Nivelacija i potrebno je ponoviti korake od 9. do 12. ovog uputstva za sve ostale magacine, odnosno potrebno je kreirati onoliko Nivelacija koliko ima magacina. Tek kada se kreiraju sve Nivelacije prelazi se na tačku 13. ovog uputstva.
  NAPOMENA: Nivelaciju za sada ne treba knjižiti, već samo snimiti klikom na Primeni, pa klikom na U redu!  Slika 9: Snimanje kreirane Nivelacije

 5. U ovom koraku otvara se prvokreirana Nivelacija. Klikom na dugme PDV (slika 10) otvoriće se prozor u kojoj je potrebno opštu poresku stopu od 18 promeniti u 20 (slika 11). Nakon upisa vrednosti potrebno je potvrditi promenu klikom na dugme „štikla“ kako bi se izmena snimila. Potom je potrebno kliknuti na dugme U redu kako bi se odabrala nova vrednost za opštu stopu poreza. Na kraju treba kliknuti na Primeni pa zatim na U redu čime se snimaju promene na dokumentu Nivelacija.  Slika 10: Otvaranja prozora za promenu PDV-a


  Slika 11: Promena opšte stope PDV-a

 6. Otvoriti sve kreirane Nivelacije jednu po jednu i izabrati novu vrednost opšte poreske stope kao što je prikazano u prethodnom koraku.

 7. Ukoliko se želi zadržati stara cena sa PDV-om potrebno je u polje Izmena cena za sve ukucati -1.666667 i kliknuti na dugme Prosledi (slika 12). Na kraju treba kliknuti na Primeni pa zatim na U redu čime se snimaju promene na dokumentu Nivelacija.
  NAPOMENA: Ukoliko se ne umanje cene za 1,66667%, neće doći do promene cena bez PDV-a, a cene sa PDV-om će se povećati zbog povećanja opšte poreske stope.  Slika 12: Zadržavanje stare cene sa PDV-om

 8. Sada sledi proknjiženje svih napravljenih Nivelacija. Proknjiženje se vrši redosledom kojim su Nivelacije i kreirane. Ovim je postupak promene opšte poreske stope završen.

 9. Ukoliko imate proizvode koji sa posebne (8%) prelaze na opštu poresku stopu (20%), potrebno je da za svaki od magacina ponovite tačke od 9. do 16. sa sledećim razlikama:

  1. U tački 11. zada se uslov da je poreska stopa 8 i proizvodi se selektuju tako što se drži taster Ctrl i klikće se levim tasterom miša. Svi željeni proizvodi moraju biti obeleženi plavom bojom jer je samo tako sigurno da su svi željeni proizvodi izabrani. Tek kada su svi proizvodi obeleženi plavom bojom, klikom na dugme U redu dodaju se svi izabrani proizvodi u Nivelaciju.
  2. U tački 13. se stopa PDV-a prebacuje sa posebne (8%) na opštu (20%).
  3. U tački 15. se vrši izmena cene za -10% ukoli se želi zadržati stara cena sa PDV-om.

Za sve nedoumice možete kontaktirati Logik tehničku podršku
e-mailom ili putem Call centra (0900/118-000).

Novi kontni plan

Logik je pripremio proceduru jednostavnog prelaska na Novi kontni plan. Dočekajte spremni 2015. godinu.


Prestaje podrška za Windows XP

Od 8. aprila 2014. godine Microsoft obustavlja dalju podršku za Windows XP. Tim povodom Logik, Microsoft i WinWin organizovali su skup u Nišu na kome su svoje poslovne partnere upoznali sa potencijalnim problemima i mogućim rešenjima.


Automatizovan izvoz elektronskih prijava poreza

Naša softverska rešenja pružaju potpunu automatizaciju u predaji elektronskih poreskih prijava, s obzirom da je automatizovan izvoz za portal Poreske uprave: E-porezi. Sve tri vrste prijava se podržane: PP-PDV, PPP-PD i PPP.


Sve vesti >>

RSS