Logik Fiscal Library

Drajver za fiskalni štampač / kasu

Fiscal Library

Logik fiscal library ili skraćeno lgkfislib je Windows DLL koji treba da obezbedi komunikaciju aplikativnog softvera sa fiskalnim štampačima (printerima) ili fiskalnim kasama koje mogu da rade u režimu štampača (Galeb FP-550, Ei Partner, Ei STN Colibri, Telefonija Bingo Plus, …). Ovakve dinamičke biblioteke se odavno masovno koriste u Windows operativnom sistemu i predstavljaju njegovu osnovu.
Fiskalni štampači i fiskalne kase koje mogu da rade u režimu štampača rade po zakonu koji prestaje da važi 30.04.2022. godine!
Stabilnost

Aplikacija učitava dll pri startovanju u okviru svog memorijskog prostora, dok pad rezidente aplikacije prekida komunikaciju sa štampačem.

Efikasnost, brzina i pouzdanost

Brzina komuniciranja je znatno veća, nema nepotrebnog parsiranja fajlova sa jedne ili druge strane (aplikativni softver i biblioteka ili rezidentan program). Mogućnost greške pri obradi podataka je time znatno smanjena.

Iskorišćenost moći protokola

Recimo Galebov FP 550 obezbeđuje veoma iscrpan protokol komunikacije čije mogućnosti lgkfislib koristi 100%, za razliku od ostalih rešenja. Npr., pomoću rezidentnih programa nije moguće štampati račun stavku po stavku, što je ogroman nedostatak ako se kreira veći račun ili čak zakonski prekršaj. Nasuprot tome, lgkfislib prepušta aplikaciji da odluči kada će i kako kreirati račun. Apsolutno sve komande su podržane i interfejs funkcija softverske biblioteke je krajnje jednostavan.

Jednostavnost

Razvoj aplikativnog softvera baziranog na lgkfislib je krajnje jednostavan jer se pozivaju funkcije dll-a kao da se radi o pozivima funkcija iz sopstvenog izvornog koda.

Ekonomičnost

Lgkfislib zauzima tek nešto više od 100 KB, a njena upotreba dovodi do smanjenja i samog aplikativnog softvera koji onda nema potrebu da obezbedi logiku za kreiranje, parsiranje, nadgledanje fajlova.

Fleksibilnost

U slučaju izmene protokola nije potrebno menjati aplikativni softver već samo zameniti odgovarajuću biblioteku.

  F

  Demo verzija


  Unesite karaktere sa slike

  captcha

  Šta je lgkfislib?
  Dinamička biblioteka, u ovom slučaju lgkfislib.dll, izvozi određeni broj funkcija koje ostale aplikacije na sistemu mogu da koriste krajnje neposredno, efikasno i jednostavno nezavisno od toga u kom su programskom jeziku napisane.

   

  Tipovi podataka koji se koriste za prenos parametara su standardni tako da kreiranje API-ja u određenom programskom jeziku ne predstavlja problem. Logik obezbeđuje API za tri najzastupljenija programska jezika: C/C++, Delphi i Visual Basic.

   

  Čak i van toga, ne postoji nemogućnost korišćenja lgkfislib-a. Od skoro, Logik obezbeđuje API i za trenutno najpopularniji C#. Osim toga, Logik je sa uspehom portovao ovu biblioteku na Linux platformu kao .so fajl (so ili shared object je ekvivalent Windows dll-u).

  Informacije o fiskalnim uređajima koje podržavamo