Firma uputstvo

Kontekstni help za Logik Firmu

Logik je unapredio Uputstvo za program Firma.
Sada je to tkz. kontekstni help, koji korisnicima omogućava da na najbrži mogući način dođu do potrebne informacije.

 

Naime, kada se nađete u nekoj formi za koju Vam je potrebno objašnjenje, pritiskom na taster F1 otvoriće Vam se prozor Pomoći sa konkretnim objašnjenjem za formu u kojoj radite. Na taj način dobijate konkretnu i detaljnu pomoć u najkraćem roku.

 

Po ustaljenoj praksi, Logik se odlučio da za novo Uputstvo kreira patch instalaciju koju možete preuzeti (s obzirom da bi ažuriranje Uputstva na standardan način kroz Firma Updater bilo pomalo zamorno za korisnike sa slabijom internet vezom).

 

Nakon instalacije novog Uputstva, morate ažurirati svoju verziju programa (kroz Firma Updater) kako biste mogli u programu da koristite prednosti kontekstnog helpa.