0 %

Logik Call centar

Od 2. jula 2012. godine promenjen je pozivni broj LOGIK Call centra, tako da operatere LOGIK tehničke podrške možete kontaktirati pozivom na broj telefona: 0900 118 000.

Promenom zakonske regulative ovakvi servisi su prešli u nadležnost RATEL-a, tako da je LOGIK imao obavezu da izvrši registraciju i zakup numeracije od RATEL-a. Ovakvu obavezu smo iskoristili da istovremeno promenimo numeraciju.

Podsećamo da je osnovna funkcija Call centra pružanje kvalitetne i objedinjene tehničke podrške, kako bismo na što bolji način zadovoljili potrebe naših klijenata. Operateri zaduženi za tehničku podršku odgovaraće na sva Vaša pitanja u vezi sa LOGIK programima i pružiće Vam neophodnu pomoć ukoliko ste naišli na neki problem u toku korišćenja LOGIK programa. Tehnička podrška Vam je na raspolaganju za sva pitanja, nedoumice, konsultacije.

Call centar
0900 118 000