AUTOMATIZOVAN IZVOZ ZA E-POREZE

Naša softverska rešenja pružaju potpunu automatizaciju u predaji elektronskih poreskih prijava, s obzirom da je automatizovan izvoz za portal Poreske uprave: E-porezi.

Sve tri vrste prijava se podržane: PP-PDV, PPP-PD i PPP. Na taj način, korisnici Logikovog softvera imaju dodatni komfor u radu, štedeći svoje vreme u usmeravajući ga na svoj biznis.

Više informacija o našem programu Logik Firma pročitajte na posebnoj strani koja opisuje naš poslovni softver.