E-FAKTURE i E-FISKALIZACIJA

U novoj 2022-oj počinje primena dva nova zakona i to tako da se najkasnije do 30. aprila mora primeniti novi Zakon o fiskalizaciji, dok se primena Zakona o elektronskom fakturisanju odvija etapno, tako što se delimično kreće od 1. maja 2022., pa se domen širi od 1. jula 2022. i konačno od 1.1.2023. godine kreće puna primena za sve obveznike.

 

E-fiskalizacija

Nova pravila koje donosi novi zakon o fiskalizaciji zahtevaće zamenu postojećih fiskalnih uređaja novim sistemima koji ispunjavaju tražene propise. Budite bez brige, kao i do sada, Logik poslovni softver će podržavati promene koje nas iščekuju.

Osim povezivanja novog sistema sa Logik programom, kao što je bio slučaj i sa starim štampačima i kasama, neće biti nikakvih ključnih izmena u samom programu koje se tiču izdavanja fiskalnih računa.

Uspešno smo prošli proces odobrenja kod Poreske uprave, tako da Vas molimo da puštanje novog sistema u rad dogovarate sa Logik tehničkom podrškom i sa Vašim serviserom fiskalnih kasa/opreme. Krajnji zakonski rok za prelazak na novi sistem je 30. april 2022. godine.

U međuvremenu, samostalno ili u saradnji sa svojim knjigovođom, trebalo bi preko portala E-porezi da prijavite svoje maloprodajne objekte. Podaci koje unosite u tu prijavu će se štampati na budućem fiskalnom računu, kao recimo Naziv poslovnog prostora. Takođe, nakon prijave maloprodajnih objekata, tj. maloprodajnih poslovnih prostora, na E-porezima možete se prijaviti i za finansijsku podršku za fiskalizaciju. Krajnji zakonski rok za prijavu za finansijsku podršku za fiskalizaciju je 31. januar 2022. godine.

 

E-fakture

1. maja 2022. stupa na snagu Zakon o elektronskom fakturisanju kojim je propisano da sve fakture koje se izdaju pravnim licima javnog sektora moraju biti poslate elektronskim putem na Sistem Elektronskih Faktura (SEF). To znači da se od 1. maja 2022. fakture izdate javnom sektoru neće više registrovati preko Centralnog Registra Faktura (CRF), već preko novog sistema.

Korisnici novog Sistema Elektronskih Faktura su sva pravna lica iz javnog sektora, pravna lica iz privatnog sektora koja su istovremeno obveznici PDV-a, kao i pravna lica iz privatnog sektora koja su se dobrovoljno prijavila na SEF. Dinamika stupanja Zakona na snagu je sledeća:
1.5.2022. – pravna lica iz javnog sektora potpuno prelaze na novi sistem, a pravna lica iz privatnog sektora su u obavezi da pravnim licima iz javnog sektora šalju fakture preko novog sistema
1.7.2022. – pravna lica iz privatnog sektora su u obavezi da primaju fakture od pravnih lica iz javnog sektora preko novog sistema
1.1.2023. – pravna lica iz privatnog sektora potpuno prelaze na novi sistem

Logik poslovni softver će u potpunosti podržavati promene koje nas iščekuju. Razvili smo direktnu komunikaciju Logik softvera sa SEF-om. Takođe, napravili smo integraciju i sa svim informacionim posrednicima koji su upisani u javni registar informacionih posrednika, ukoliko se neko od naših korisnika odluči da za fakture koristi usluge informacionih posrednika s obzirom na dodatne pogodnosti koje će oni nuditi.

Svim korisnicima Logik softvera poslali smo instrukciju za preuzimanje nove verzije i uputstva za podešavanje programa (u zavisnosti da li su izbrali rad direktno sa SEF-om ili preko informacionih posrednika), kao i uputstvo za korišćenje tj. upravljanje izlaznim i ulaznim fakturama. Ukoliko izdajete fakture pravnim licima javnog sektora, već od maja ćete biti u obavezi da radite preko novog sistema, dok svima ostalima ta obaveza nastupa u toku 2022., sredinom ili krajem godine. Od 1. januara 2023. obavezno je korišćenje novog sistema E-faktura. U slučaju da ipak želite da Vam Logik tehnička podrška instalira modul SEF i održi obuku molimo Vas da nas odmah kontaktirate kako bi usaglasili termin.