NOVI PROIZVOD – LOGIK MOBI

Logik nastavlja sa konstantnim razvojem i unapređenjem softvera sa namerom da Vam još više ubrza rad i uštedi vreme gde god je to moguće. Pažljivo analizirajući svakodnevne potrebe komercijalista na terenu razvili smo Logik Mobi, Android aplikaciju koja je optimizovana za rad na tablet uređajima i prilagođena zahtevima dinamičnog terenskog rada.

Logik Mobi aplikacija Vam omogućava:
– Olakšanje i ubrzanje rada
– Uštedu vremena
– Bolju naplatu potraživanja
– Online/offline način rada

Aplikacija omogućava korisnicima pristup i rad sa podacima iz centrale, kreiranje trebovanja na licu mesta, pregled kartice partnera, otvorenih stavki, kreditnog limita, lager liste, kategorije artikala, itd. Logik Mobi Vam štedi vreme i rasterećuje komunikaciju između centrale i prodavca, pozitivno utičući na poslovanje.

U narednom periodu nas očekuje razvoj aplikacije za magacinsko poslovanje čija je ideja da olakša praćenje ulaza i izlaza, verifikaciju propratne dokumentacije i ubrza sprovođenje popisa.