#OSTANITEZDRAVI

Kako bismo u punoj meri nastavili sa pružanjem podrške našim korisnicima, uskladili smo svoje radno vreme sa merama zabrane kretanja i trenutno je od 8 do 16h. U slučaju da su Vam potrebni savet ili pomoć u radu, tu smo za Vas.

Svoje poslovanje smo prilagodili novonastaloj situaciji. Najveći broj zaposlenih je upućen na rad od kuće i samo par kolega dolazi u naše poslovne prostorije primenjujući, naravno, mere zaštite. I u izmenjenim okolnostima, digitalni alati nam omogućavaju da pružimo podršku našim korisnicima i da budemo uz Vas kada je potrebno. Logik tehnička podrška je i dalje dostupna 24 časa / 7 dana u nedelji putem telefona.