POPDV I NOVI PDV PRAVILNIK

Posle nekoliko odlaganja od 1.7.2018. počinje primena novog PDV pravilnika koji u vođenje evidencije uvodi novi obrazac POPDV. Logik je za korisnike svog poslovnog softvera pripremio proceduru prelaska na novi način vođenja PDV evidencije. Iako je zakonodavac predvideo da do 30.6.2019. neće biti sankcija za nepravilno popunjavanje POPDV obrasca, mi preporučujemo tačno vođenje nove PDV evidencije već od 1.7.2018. godine jer će kao i do sada to biti maksimalno automatizovano.

Logik tehnička podrška je pripremila uputstva, a na raspolaganju smo Vam i za sva pitanja, nejasnoće ili pomoć u radu. Preuzmite novu verziju softvera pravovremeno kako bi Vam obračun PDV-a za naredni period prošao olakšano.